Čamo, M. “Strip U Dijalektici Modernog Djetinjstva / Comic Book in Dialectic of Modern Childhood”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 61, no. 1, May 2020, pp. 75-83, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/746.