Bandžović, S. “Multidisciplinarni Diskurs I Historijske Sinteze”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2011, pp. 257-6, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/649.