Purišević, F. “Prava Boraca U Federaciji Bosne I Hercegovine Sa Osnovama I Razlozima Integriranja Prava U državi Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2011, pp. 175-06, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645.