Žunić, S. “Beacon Shema - Strategija Reforme Lokalne (samo) Uprave U Velikoj Britaniji”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2009, pp. 245-53, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/545.