Abazović, M. “Kontroverze Britanske Politike Prema Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 2, no. 2, Sept. 2008, pp. 211-7, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/530.