Bešović, B. “Ujedinjene Nacije Su Pale Na Ispitu Srebrenice / United Nations Are Suspension at the Examination of Srebrenica”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2018, pp. 227-35, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/473.