Lavić, S. “Prilozi političkom Bosanstvu - Političko biće, Nacija-država, Bosanstvo”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2019, pp. 143-7, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/372.