Čizmić, E., and K. Imamović-Čizmić. “Principi Funkcioniranja Univerziteta treće Generacije – Lekcije Za Univerzitete U Procesu Tranzicije”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 1, no. 1, June 2020, pp. 63-82, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252.