Ilić, V. “Krajnja Desnica U Zapadnoj Evropi / The Far Right in the Western Europe”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Jan. 2020, pp. 147-55, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/227.