Gotovuša, E. “Etnička Sekularizacija Ustavnog Prava / Ethic Secularization of Constitutional Law: Standard pluralističkog društva / Standard for Pluralistic Society”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 2, no. 2, June 2020, pp. 111-32, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/203.