Lavić, S. “Osnovne Crte političke Filozofije Esada Zgodića”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 2, no. 2, May 2020, pp. 1-9, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/195.