Londrc, B. “Društveno-Historijska Valorizacija značaja Prvog Zasjedanja ZAVNOBIH-a / Social-Historical Importance Valorization of the First Session of ZAVNOBIH”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 1, no. 1, May 2020, pp. 269-73, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/194.