Fejzić-Čengić, F. “Kriza Znanja U našem Vremenu / The Crisis of Knowledge in Our Time”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 1, no. 1, May 2020, pp. 217-35, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/190.