Halilović, H. “Bosanskohercegovačka Dijaspora U Vrtlogu Globalnih Migracija: Izazovi I šanse Za Bosnu I Hercegovinu”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 3, Feb. 2020, pp. 193-18, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/137.