Hajdarpašić, L., and S. Dizdar. “ULOGA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U OTVORENOJ NAUCI / THE ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES IN OPEN SCIENCE”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 3, no. 1, July 2023, pp. 491-03, doi:10.48052/19865244.2023.1.491.