Pejanović, M. “ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 63, no. 3, Apr. 2023, pp. 115-21, doi:10.48052/19865244.2022.3.115.