Imamović Čizmić, K., L. Ramić, and N. Odobašić. “JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U SEKTORU ZDRAVSTVENIH USLUGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I MOGUĆNOSTI INVESTIRANJA U BOSNU I HERCEGOVINU / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE HEALTH SERVICE SECTOR IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INVESTMENT OPPORTUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 63, no. 2, Dec. 2022, pp. 117-3, doi:10.48052/19865244.2022.2.117.