Delibašić, A. “Kulturalni Rasizam, Primordijalni Lojaliteti I etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 63, no. 1, June 2022, pp. 27-47, doi:10.48052/19865244.2022.1.27.