Memišević, H. “Iz Nedavne prošlosti / From the Recent Past: O Kratkom XX Vijeku / About a Short 20th Century”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 3, Feb. 2022, pp. 177-85, doi:10.48052/19865244.2021.3.177.