Čerkez, M. “Mogućnosti I budućnost Bh. Društva / Options and Future of B-H Society”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 1, no. 1, May 2014, pp. 59-61, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1076.