Sarač-Rujanac, D. “Burna Jesen Olimpijske 1984. I Sarajevska Inicijativa Udruženja španskih Boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 2, Nov. 2021, pp. 149-58, doi:10.48052/19865244.2021.2.149.