Fejzić Čengić, F. “O Ljudskim Civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet I život Kao najveći Dar / The World and Life As the Greatest Gift”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 2, Nov. 2021, pp. 145-8, doi:10.48052/19865244.2021.2.145.