Mehmedović, E., and M. Hadžić. “Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena Pitanja Odnosa između državnog I Entitetskih Zakonodavstava U Socijalnom Osiguranju Policijskih službenika Na Nivou Bosne I Hercegovine / Open Questions of the Relationship Between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 2, Nov. 2021, pp. 61-86, doi:10.48052/19865244.2021.2.61.