Omanović, S., and A. Ruhotina. “Uticaj Sovjetske Doktrine Na Rusku Parnicu / The Impact of Soviet Doctrine on Russian Litigation”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, vol. 62, no. 2, Nov. 2021, pp. 47-59, doi:10.48052/19865244.2021.2.47.