Babić, A. “Struktura Srednjovjekovne Bosanske države: Prilog objašnjenju Pitanja Razvitka Nacionalnih Odnosa U Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, May 2010, pp. 568-75, https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1001.