[1]
A. Tanović, “Filozofija kao ideologija i filozofija kao nauka”, pregled, pp. 504–511, Dec. 2010.