[1]
T. Ilić, “Pitanje Medicinskog fakulteta u Sarajevu”, pregled, pp. 387–391, May 2010.