[1]
K. Krajsumović, “Bosna i Bugari”, pregled, pp. 256–259, Dec. 2010.