[1]
J. Kušan, “Dvadesetpetogodišnjica Gajreta”, pregled, pp. 177–178, May 2010.