[1]
J. Jakšić, “Radnički pokret i socijalizam kod nas”, pregled, p. 161 , May 2010.