[1]
R. Radulović, “Porijeklo bosanskohercegovačkog stanovništva”, pregled, pp. 86–87, May 2010.