[1]
L. Simić, “Aneksija na svim linijama”, pregled, pp. 19–23, May 2010.