[1]
A. Šarčević, “Um i temeljna ljudska situacija / kritičko poentiranje Adornovog pojma uma / Povodom stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna”, pregled, vol. 2, no. 3-4, pp. 5–15, Feb. 2020.