[1]
A. Alibegović, “Dimenzije identiteta kao istraživačkog problema u savremenom sociološkom diskursu”, pregled, vol. 61, no. 3, pp. 179–187, Jan. 2021.