[1]
D. Sarač-Rujanac, “Historijska nauka i izazovi XXI stoljeća: O osnovnim karakteristikama historiografije Bosne i Hercegovine i nužnosti novih istraživačkih modela i polemičkog diskursa”, pregled, vol. 61, no. 3, pp. 155–166, Jan. 2021.