[1]
M. Pejanović, “Alija Izetbegović i njegov politički koncept suverenog i nezavisnog statusa države Bosne i Hercegovine tokom istorijskog procesa disolucije SFRJ”, pregled, pp. 111–121, Jan. 2019.