[1]
Željko Škuljević, “Pleasure and Mind”, pregled, vol. 4, no. 4, pp. 185–196, Jan. 2010.