[1]
W. Halffman and H. Radder, “Akademski manifest : od okupiranog do javnog univerziteta”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 173–203, May 2015.