[1]
A. Hrnjić, “Važnost mjerenja studentskog zadovoljstva sa ciljem evaluacije performansi i redizajniranja strategije u skladu sa trendovima u sektoru visokog obrazovanja”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 143–157, May 2015.