[1]
N. Pojskić, L. Pojskić, K. Bajrović, and R. Hadžiselimović, “Položaj i uloga javnih univerziteta u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog razvoja”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 115–121, May 2015.