[1]
M. Pejanović, “Odnos državne strukture prema razvoju bolonjskog modela studija”, pregled, vol. 1, no. 1, pp. 45–49, May 2015.