[1]
M. Pejanović, “Riječ autora knjige "Država Bosna i Hercegovina i demokratija" prof. dr. Mirka Pejanovića (Sarajevo, 15. 9. 2015. godine)”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 133–140, Sep. 2015.