[1]
R. Hodžić, “Nova istraživanja u bosanskohercegovačkoj umjetničkoj umjetničkoj muzici / New Research in BH Original Music”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 223–226, Jan. 2017.