[1]
H. Karčić, “Nestanak Tomislava Matanovića / The Disappearance of Tomislav Matanović: Postupak pred Domom za ljudska prava / The Human Rights Chamber Case”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 245–252, Sep. 2016.