[1]
A. Alibegović, “Izlaganje sa naučne rasprave Univerziteta u Sarajevu o "Leksikonu socioloških pojmova" autora prof. dr. Senadina Lavića / Paper Presented at the University of Sarajevo Discussion on Dr. Senadin Lavić’s ’Lexicon of Sociological Term’”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 215–217, Sep. 2016.