[1]
M. Jašarević, “Teorijska promišljanja kulture i umjetnosti kao postmodernistička / Theoretical Rethinking of Culture and Arts in Postmodernist Terms”, pregled, vol. 2, no. 2, pp. 55–75, Sep. 2016.