[1]
M. Pejanović, “Od beogradskog studentskog pokreta do organizatora ustanka u BiH i člana ZAVNOBIH-a i AVNOJ-a / From the Belgrade Student Movement to the Uprising Organizer in BiH and ZAVNOBIH and AVNOJ Members”, pregled, vol. 61, no. 2, pp. 211–221, Mar. 2021.