[1]
D. Drino, “Pravna priroda "fideikomisa" rimskog prava i vakufske imovine šerijatskog prava”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 277–281, Jul. 2020.