[1]
M. Imamović, “Klasnost i nacionalnost u historiografskom djelu Avde Sućeske”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 265–268, Jul. 2020.