[1]
D. Bingas, “Političke kulture, socijalna epistemologija i istina u krivičnoprocesnom pravu”, pregled, vol. 3, no. 3, pp. 151–166, Jul. 2020.